"Loading..."

Gestió de comercialitzadores elèctriques i gas natural

Oferim serveis a les comercialitzadores elèctriques i de gas natural des de la seva mateixa creació, realitzant la gestió a cadascuna de les etapes del procés de comercialització, des del business plan fins a l'operació diària i l'aprovisionament.

Actualment, comptem amb un ampli dossier de clients que ja gaudeixen d'un servei professional i d'alta qualitat, tenint externalitzada la gestió d'operació i back office de la comercialització.

TRÉBOL ENERGÍA disposa d'un programari de gestió per a la gestió de comercialitzadores d'electricitat, gas i consumidors directes. Les diferents fases del procés en les quals TRÉBOL ENERGÍA dóna cobertura són:

FASE PRÈVIA
 • Elaboració del pla de negoci i estudi de viabilitat econòmica i financera
 • Definir previsions de caixa operativa i necessitats financeres als avals davant dels operadors del sistema i del mercat
 • Preparació de documentació
 • Tramitació administrativa de l'alta de comercialització

FASE D'IMPLANTACIÓ I ENGEGADA
 • Desenvolupament de les diferents àrees de gestió de la comercialitzadora
 • Formació tècnica a operadors, administratius i gestors de la comercialitzadora
 • Formació contínua a direcció

FASE DE COMERCIALITZACIÓ ACTIVA
BACK OFFICE OPERATIU

En aquesta fase ens ocuparem de tota la gestió administrativa a través del programari de gestió d'energia, incloent des de les comunicacions amb la distribuïdora fins a l'emissió de la facturació mensual.

OPERACIONS (GESTIÓ DE L'ENERGIA)

En la fase de la gestió d'energia, operem l'externalització de les compres als mercats OMIE, gestió de la mesura, control dels desviaments, gestió del portafolis, liquidacions i operativa de mercat.

Realitzem una externalització de les tasques d'operació professional amb el mercat per a la total tranquil•litat del client.

També realitzem l'assessorament necessari per a la compra de futurs (OMIP/OTC) i de GDO’s.

CONSULTORIA A DIRECCIÓ

El nostre servei de consultoria a direcció ofereix mantenir un contacte directe amb la gerència de la comercialitzadora, ajudant en l'estratègia de negoci energètic, en la presa de decisions, en l'elecció de productes a comercialitzar, assessorament en la gestió financera del negoci i en l'elaboració d'informes de gestió gerencial.

A més, mensualment s'elabora el quadre de comandament de negoci energètic que ens dóna tota la informació dels principals indicadors de negoci per garantir una correcta gestió empresarial.El nostre equip està orientat a donar solucions a aquelles comercialitzadores de nova creació i comercialitzadores actives que permetin:

 • Disposar d'un equip altament qualificat des de l'inici per gestionar en totes les àrees la comercialitzadora o consumidor directe
 • Estalvi de costos, amb un cost totalment variable en funció dels objectius
 • Estalvi de temps en la implantació del projecte, comptant amb experts professionals en totes les fases de la comercialització
 • Comptar amb un partner estratègic de negoci energètic amb una visió i experiència de mercat que permet incrementar la rendibilitat

Assessorem les empreses comercialitzadores elèctriques i de gas com a agent extern, gestionant totes les àrees de valor: realitzem una anàlisi prèvia de rendibilitat i viabilitat econòmica del projecte, assessoria legal, gestió de l'accés al mercat, superant les proves de capacitació tècnica de l'operador del sistema fins a completar la llicència de comercialització.

Analitzem i calculem les garanties necessàries davant l'operador del mercat i del sistema. Oferim assessorament en l'elaboració de preus de venda, documentació necessària (contractes, plantilles d'ofertes, etc).

El nostre equip s'encarrega d'ajudar a dissenyar una estratègia comercial i d'operacions òptima, així com de gestionar els actius en les fases inicials de la comercialització. També assessorem en l'estratègia de negoci energètic a la direcció de l'empresa.

Possibilitem l'externalització del departament d'operacions i back office assumint les tasques de prognosi diària, compra en OMIE, gestió de la mesura, gestió d'accés de tercers a la xarxa amb les distribuïdores, control de la facturació i gestió del risc (cobertures en OMIP/OTC), entre altres serveis.

Així mateix, posem a la disposició de les comercialitzadores els nostres serveis d'intel•ligència de mercat aconseguint gestionar: l'optimització de les compres, la gestió de riscos i l'enginyeria de processos per aconseguir una màxima rendibilitat per a l'empresa comercialitzadora. També lliurem mensualment a la direcció un quadre de comandament per al control de la comercialitzadora, facilitant la gestió de l'equip directiu, on s'indiquen l'evolució dels marges i els beneficis mensuals obtinguts.