"Loading..."

Representació règim especial

L'equip professional de TRÉBOL ENERGÍA ofereix a les empreses generadores serveis relacionats amb la gestió econòmica de la seva producció elèctrica:

VENDA DE L'ENERGIA
 • Assessorament per a la representació al mercat elèctric
 • La millora del preu de venda mitjançant:
  • La gestió eficient de la venda al mercat diari
  • La minoració del cost dels desviaments amb els ajustos en mercats intradiaris
  • Gestió de compres en OTC
 • Elaboració i gestió i de contractes bilaterals
 • Tramitació i alta de les instal•lacions en l'operador de mercat (OM) i en l'operador del sistema (OS)
 • Gestió d'ofertes als mercats diaris i intradiaris d'OMIE

 • Gestió de liquidacions de vendes d'energia i desviaments davant l'operador del mercat i del sistema
 • Control de telemesures i desviaments sobre la compra de les instal•lacions, seguiment i avís de l'evolució de les garanties requerides als productors
 • Informes periòdics sobre l'evolució del consum
 • Tractament de desviaments. Minimització de desviaments a partir de l'anàlisi de la corba de càrrega i les previsions de consum existents
 • Supervisió i control de garanties financeres per operar al mercat
 • Presentació de reclamacions davant OMIE, REE i SIMEL davant qualsevol discrepància en les liquidacions amb discrepàncies