"Loading..."

Gestió de l'energía / Eficiència energètica

El control del consum és fonamental per a una gestió de l'energia adequada dels subministraments energètics. L'obtenció dels valors de la nostra demanda energètica, valors de potència o energia reactiva, ens permet controlar i dur a terme accions sobre la gestió energètica més eficient dels subministraments.

Servei Telemesura:

Des de la liberalització del mercat elèctric és obligatori, per als grans consumidors, la instal•lació d'equips de telemesura amb registres horaris. En TRÉBOL ENERGÍA proposem aprofitar aquest recurs per al benefici del propi consumidor.

L'empresa distribuïdora subministra l'energia elèctrica al punt de consum generant dades, les quals queden registrades en l'equip de mesura. Disposem d'un concentrador de mesures capaç de llegir les dades de consum directament del seu comptador.

Una vegada analitzades i tractades informàticament les dades de l'equip de mesura, el client disposarà de tota la informació de forma ordenada, obtenint una lectura paral•lela de verificació de la factura.

Aquest servei permet als nostres clients obtenir els següents avantatges competitius:

  • Manteniment en memòria de les dades de mesura real per a verificació, control, reclamacions, etc.
  • Control preventiu dels excessos de potència i reactiva en les seves instal•lacions per evitar excessos de facturació.

  • Accés a la informació horària i quart-horària diària, que permet conèixer el consum i extreure informació de valor.
  • Registre de talls de subministrament, indicant el moment del tall.
  • Control independent de l'energia facturada per comercialitzadora i distribuïdora.

Eficiència energètica:

Ens comprometem a oferir un servei d'excel•lència en l'estudi i propostes d'eficiència energètica. Optimitzem l'eficiència energètica aportant un alt rendiment, eliminant els consums no desitjats i la consegüent reducció d'emissions de CO2. L'objectiu final és una reducció en la factura.

Cap empresa pot ignorar els beneficis de l'eficiència energètica i les seves responsabilitats: reduir els seus consums energètics permetrà no només disminuir les despeses energètiques, sinó també limitar els efectes nefasts d'un consum energètic abusiu sobre el medi ambient.

A TRÉBOL ENERGÍA assessorem els nostres clients en cada etapa del desenvolupament:

  1. Anàlisi i avaluació de les ofertes rebudes
  2. Validació de les clàusules contractuals
  3. Informe de resultats
  4. Elecció per part del client