"Loading..."

Consultoria i informació

Realitzem estudis i informes individuals, adaptats a les necessitats de cada client, així com informes generals sobre la situació dels mercats i actualitzacions legals.

Duem a terme un seguiment dels consums, facturació i estratègia de contractació. Emetem informes trimestrals i anuals que presenten una anàlisi detallada dels consums, dels diversos costos energètics, així com de la repercussió de l'estratègia de contractació. També elaborem informes sobre la repercussió dels costos energètics segons la situació del mercat.

Entre d'altres, alguns dels serveis de consultoria i informació són:

  • Informes de mercat energètics periòdics
  • Informes personalitzats
  • Seguiment legislatiu
  • Informes d'actualitzacions normatives i legislatives
  • Estudis de mercat
  • Informes anuals i trimestrals de consums i costos