"Loading..."

Auditoria de la factura mensual

La necessitat d'arribar a l'excel•lència en la gestió de l'energia, juntament amb la reducció de costos, fan del servei de simulació de factura una solució de gran utilitat.

Mitjançant l'ús de solucions informàtiques específiques durant els tres primers dies laborables de cada mes, el client disposarà d'una simulació detallada de la factura que posteriorment emetrà la comercialitzadora. Això permet controlar i gestionar de forma centralitzada l'estat de consums i facturacions de multi-subministraments.

Aconseguim oferir total tranquil•litat en detectar possibles errors en la facturació, entre els quals es troben:

  • Errors de lectura i mesura
  • Preus d'energia incorrectes
  • Duplicitat de conceptes
  • Errors en l'aplicació de canvis regulatoris
  • Errors en el lloguer de l'equip de mesura
  • Revisió d'excessos de potència i reactiva

En cas de detectar alguna diferència, gestionem una reclamació amb la comercialitzadora i realitzem el seguiment fins a la seva resolució. L'auditoria detallada de la factura permet entendre tots els components del preu.

Lights

Exemple de simulació de factura elaborat per TRÉBOL ENERGÍA

L'experiència i les eines que hem desenvolupat permeten oferir serveis de gestió integral en la facturació elèctrica i de gas. Aquest servei assegura la correcta facturació per part de les companyies energètiques.

El nostre servei de validació de factures suposa:

  • Tranquil•litat: Enviem la factura simulada durant els tres primers dies hàbils de cada mes, tenint així una previsió exacta de la factura a rebre.
  • Seguretat: Garantim la veracitat de la factura rebuda, obtenim una lectura directa del comptador i comprovem cadascun dels termes de facturació.
  • Gestió centralitzada: Realitzem la gestió necessària per controlar i optimitzar la facturació dels nostres clients, aconseguint alliberar-los de qualsevol càrrega de gestió energètica. Això permetrà centralitzar tota la facturació dels subministraments de manera independent i àgil.