"Loading..."

Anàlisi i optimització contínua

L'anàlisi contínua de les condicions contractades ens permetrà identificar possibles optimitzacions durant l'exercici en curs i sobre futures accions, que es veuran reflectides en una millora de les condicions de contractació.

El mercat lliure suposa una oportunitat per a aquells que saben aprofitar-la. No obstant això, ens presenta també nous reptes a superar: optimitzar i mantenir actualitzats els paràmetres energètics. La ràpida evolució de la legislació obre possibilitats d'estalvi mitjançant estudis d'optimització.

Mantindrem constantment en un valor adequat tots els paràmetres relacionats amb la factura, estudiant i valorant els canvis legislatius que es van produint, evitant així sobrecostos innecessaris.

A més, realitzem estudis especialitzats d'alt valor afegit, amb un excel•lent rigor analític i amb conclusions profundament analitzades. Realitzem una anàlisi regulatòria constant per beneficiar els nostres clients, entre d'altres:

  • Potència
  • Reactiva
  • Tarifa
  • Tensió
  • QD contractada
  • Reducció del cost equip de mesura